Definitieve versie onderbouwing voorstel herinrichting haven Burghsluis

Geplaatst op 03-06-2019

Beste leden,

 

Vorige week heeft u een bijgestelde versie ontvangen van Tabel 3 van de onderbouwing van het voorstel voor de herinrichting van de haven. Bijgaand ontvangt u de definitieve versie van het voorstel waarin deze tabel is verwerkt.

 

Aanstaande vrijdag wordt tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadeirng gestemd over het voorstel. Bent u niet in de gelegenheid de vergadering bij te wonen, machtig dan een ander lid voor u te stemmen door gebruik te maken van bijgaand machtigingsformulier.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marleen Groen

secretaris

 

 


 WSV Burghsluis