webcam

Lidmaatschap

 

aanmelden

 

Iedereen die in Nederland woont en 18 jaar of ouder is kan lid worden van de vereniging. Een uitgebreide beschrijving van de rechten en plichten van leden is in de statuten te vinden. De vereniging kent de volgende lidmaatschapsvormen:

Lid

Een lid komt in aanmerking voor een ligplaats. Als in de haven op dat moment geen ligplaats beschikbaar is wordt u wachtlijstlid. Toewijzing van ligplaatsen aan ingezetenen en niet-ingezetenen van Schouwen-Duiveland gebeurt zoveel mogelijk in een verhouding van 2 op 1. 

Gezinslid

Een gezinslid is 18 jaar of ouder en vormt met een ligplaatshouder, lid zonder ligplaats of mede-eigenaar een gemeenschappelijk huishouden.

Het aantal wachtlijstleden per 1-2-2020:

Langsplaatsen 2
8m box (A-steiger) 3
10m box (A -steiger, E-steiger) 3
10,0 tot 13,5 box, (F-west steiger, F-oost steiger, D-steiger) 9
15m box (F-oost steiger) 4
Totaal 21

 

Via het ledenportaal is een gedetailleerde wachtlijst beschikbaar. 

Een belangrijk kenmerk van de vereniging is de zelfwerkzaamheid van de leden. Minimaal één dag per jaar zijn ligplaatshouders beschikbaar voor onderhoudswerkzaamheden op en rond de haven.

 

Lidmaatschap beëindigen

opzeggen

Het lidmaatschap en de huur van een ligplaats worden ieder jaar automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap kan voor 1 december worden gedaan via bovenstaande knop. 

 

 

 

 WSV Burghsluis 2020