webcam

Lidmaatschap

 

aanmelden

Iedereen die als inwoner van Nederland staat ingeschreven en 18 jaar of ouder is kan zich aanmelden als lid van de vereniging. Na aanmelding als lid volgt een gesprek met het bestuur of een bestuurslid. Als de aanmelding wordt goedgekeurd, wordt u de factuur voor het lidmaatschap en het eventueel inschrijven voor de wachtlijst toegezonden.
Bij inschrijving als Partner lid of Gezinslid volgt geen gesprek en wordt u de daarbij passende factuur toegezonden. Een uitgebreide beschrijving van de rechten en plichten van leden is in de statuten en het huishoudelijk reglement te vinden, beiden te downloaden op de website.

De vereniging kent de volgende lidmaatschapsvormen:

Lid

Een lid komt in aanmerking voor een ligplaats. Als in de haven op dat moment geen ligplaats beschikbaar is wordt u wachtlijstlid. Toewijzing van ligplaatsen aan ingezetenen en niet-ingezetenen van Schouwen-Duiveland gebeurt zoveel mogelijk in een verhouding van 2 op 1. 

Gezinslid / Partnerlid

Een gezinslid / partnerlid is 18 jaar of ouder en vormt met een ligplaatshouder, lid zonder ligplaats of mede-eigenaar een gemeenschappelijk huishouden.

Het aantal wachtlijstleden per 11 april 2023:

Langsplaatsen 2
8m box (A-steiger) 2
10m box (A -steiger, E-steiger) 10
10,0 tot 13,5 box, (F-west steiger, F-oost steiger, D-steiger) 15
15m box (F-oost steiger) 2
Totaal 31

 

Via het ledenportaal is een gedetailleerde wachtlijst beschikbaar. 

Een belangrijk kenmerk van de vereniging is de zelfwerkzaamheid van de leden. Minimaal één dag per jaar zijn ligplaatshouders beschikbaar voor onderhoudswerkzaamheden op en rond de haven.

 

Lidmaatschap beëindigen

opzeggen

Het lidmaatschap en de huur van een ligplaats worden ieder jaar automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap kan voor 1 december worden gedaan via bovenstaande knop. 

 

 

 

 WSV Burghsluis