BALV 7 juni: correctie Tabel 3 document Informatie besluitvorming

Geplaatst op 29-05-2019

Beste leden,

 

Bijgaand ontvangt u een gecorrigeerde Tabel 3 van het document “Informatie besluitvorming  op Buitengewone algemene ledenvergadering, 7 juni 2019”, dat op zaterdag 25 mei naar u is verzonden.

 

Waarom deze correctie?

 

Op de ALV van 10 mei  j.l. zijn de kosten gepresenteerd inclusiefniet verrekenbare btw. In het u toegezonden document zijn deze kosten exclusief btw gepresenteerd omdat recente informatie daar aanleiding toe gaf.

 

Achteraf, en helaas, blijkt deze informatie toch incorrectte zijn en dit betekent dat de werkelijke kosten, net zoals op 10 mei, gepresenteerd moeten worden inclusiefniet-verrekenbare btw. Wat betekent dit voor de vereniging?

 

  1. De totale verenigingskosten gaan 13.349 euro omhoog euro en de afschrijving over 25 jaar gaat 349 euro omhoog. De totale kosten voor optie 3 worden 122.202 euro. De totale afschrijving wordt 4.888 euro/jaar.
  2. De vrije reserve na alle investeringen (eind 2019/begin 2020) verandert daarmee van 116.000 euro naar 103.00 euro. Dit valt nog steeds binnen het financieel beleid gepresenteerd in de Toekomstvise 2018-2028.
  3. Er verandert niets aan de inhoudelijke voor- en nadelen, dus de conclusie van het bestuur over optie 3 blijft hetzelfde.
  4. De verschillen in verenigingskosten tussen de opties blijven onveranderd. Ook de verschillen in afschrijvingskosten tussen all opties blijven onveranderd. En ook de verschillen in explotatiesaldo tussen de verschillende opties blijven onveranderd. Er verandert hiermee niets aan de financiële voor- en nadelen tussen de opties, dus de conclusie van het bestuur over optie 3 blijft hetzelfde.

Het bestuur biedt haar excuses voor deze verwarring. Het rapport zal met deze nieuwe tabel 3 worden gecorrigeerd, de tekst - waar getallen in voorkomen – navenant aangepast en u t.z.t. opnieuw toegezonden.

Onze penningmeester, Willem Vogt, zal op de BALV van 7 juni a.s. een toelichting geven over de verwarring rondom het btw-dossier. 

Wij vertrouwen erop dat, gezien de onveranderde inhoudelijke en financiële conclusies, onderstaande informatie voldoende is als aanvulling  op de u toegezonden stukken voor de BALV.

 

Namens het bestuur,

 

Marleen Groen

secretaris


 WSV Burghsluis