fietspad

Ligplaatsenwachtlijst

Recht op een ligplaats in de haven evenals het gebruik van de technische faciliteiten is in principe voor de schepen van alle leden. De vereniging hanteert een wachtlijst die in volgorde van aanmelding worden opgesteld en intern gepubliceerd. Aan de volgorde van deze wachtlijst zal worden vastgehouden voor het toewijzen van plaatsen, voor zover dit in verband met de afmetingen van de schepen mogelijk is. Toewijzing van ligplaatsen aan ingezetenen en niet-ingezetenen van Schouwen-Duiveland geschiedt zoveel mogelijk in een verhouding 2 op 1.

Aanbod voor een ligplaats geldt voor 2 weken, daarna gaat het aanbod naar de volgende op de wachtlijst.

wachtlijst

 WSV Burghsluis 2021