Vaaraanwijzingen Oliegeulgebied 2021

Geplaatst op 16-05-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Peter van den Berg

Vaargebied Oliegeultje

oliegeultje 2

In het nieuwe Natura2000-Beheerplan Deltawateren, dat in het najaar van 2016 is
vastgesteld, wordt het gebied ten westen van de Roggenplaat, waar het vaarwater
Oliegeul is gelegen, niet langer aangemerkt als verboden gebied. Men mag er varen.
Voor de watertoerist lijkt dat aantrekkelijk, er is echter één MAAR.
De diepe Oliegeul voert heel dicht langs de veiligheidslijn van de
Oosterscheldekering. Zó dicht dat de geul ligt in een zone langs de veiligheidslijn
waar het niet veilig is te varen en die dan ook gemarkeerd is als verboden
vaargebied. 

zie verder de folder: oliegeultje-folder-versie-2021.pdf


 WSV Burghsluis