Enquête herinrichting B-, C- en D-steigers

Achtergrond herinrichting

De verwachte voordelen van de herinrichting waren:

  • Betere scheiding van passanten en passagiers Onrust op steiger
  • Helling loopbrug comfortabeler en veiliger voor rolstoelen
  • Passanten aan B-steiger bij elkaar op één plek
  • Vereenvoudiging manoeuvreren en verbetering plaatsbezetting
  • Uitbreiding met 2 leden ligboxen aan D-steiger waardoor elke boot een vingerpier heeft
  • Uitbreiding capaciteit voor 4 passanten aan D-kopsteiger
  • Kopsteiger hoeft niet weg bij baggeren D-steiger, besparing in tijd en kosten

Randvoorwaarden

Een van de randvoorwaarden van de herinrichting was het karakter van de haven zoveel mogelijk te behouden. De nieuwe indeling van de ligplaatsen is in nauw overleg met de ligplaatshouders tot stand gekomen. 

In de rechterkolom vind je 12 keuzevragen en ruimte voor opmerkingen. Aan het eind verstuur je met een klik op de verzendknop de antwoorden. Je hebt tot 31 maart a.s. de gelegenheid de enquête in te vullen. 

Dit formulier is niet beschikbaar.

 WSV Burghsluis